ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თავის მობინადრეებზე.. ამ კორპუსის ბინადრებს უთუოდ გაუმართლათ, მათ არასოდეს არ შეაწუხებს წვიმა და ნალექი.. სახურავის ჰიდროიზოლაცია 

 

GeoNovation’s Hydroisolation