გამოიყენება როგორც

შუშაზე გასაკრავი, თვითწებვადი, დეკორატიული, ულტრაიისფერმედეგი, დამცავი, მზის და სითბოს ამრეკლი ფირები, როგორ ინტერეიერში ასევე ექსტერიერში გამოსაყენებლად, წარმოდგენილ ფირებს გააჩნიათ მრავალმხრივი გამოყენების შესაძლებლობები.

შენობის გარედან და შენობის შიგნიდან ინსტალირებისთვის, არეკვლის და სითბოს შთანთქმის სხვადასხვა კოეფიციენტებით

შუშის და სარკის უსაფრთხოებისთვის, როგორც დამცავი

ორთქლისა და კონდენსანტის საწინააღმდეგოდ

გრაფიტის საწინააღმდეგოდ

ულტარიისფერი სხივებისგან დაცვა

ელექტრომაგნიტური გამოსხივების საწინაღმდეგოდ

უპირატესობები

მზის და სითბოს ამრეკლი ფირები შენობის გარედან ინსტალირებისთვის, არეკვლის და სითბოს შთანთქმის სხვადასხვა კოეფიციენტით, ხასიათდებიან მზის ათინათის ეფექტური შემცირებით, ამავე დროს გააჩნია ნეიტრალური, მზის ანარეკლისგან თავისუფალი ასპექტი, სოგიერთი საეხეობა ფირებისა დამზადებულია კერამიკული ნაერთებით, ეფექტურია მზის სითბოს შემცირებისთვის, გააჩნია შუქის გატარების უნარი, უზრუნველყოფს შენობაში ბუნებრივი შუქის შეღწევას

EBRD ოფისი

McDonalds McDonalds McDonalds

მწარმოებელი:  Solar Screen