Alufom ® ალუფომი

ტექნიკური მახასიათებლები

არეკვლითი თბოსაიზოლაციო მასალა, თბოსაიზოლაციო და ხმის საიზოლაციო თვისებებით

ჰიდროფობიური

დნობას იწყებს 1000 °C -ზე

მაქსიმალური სისქე:

8 მმ.

თბოიზოლაცია λ:

0.031 ვტ/მ0С, 200С

ხმის იზოლაცია:

28 დბ (8 მმ.)

შემადგენლობა: დაქაფული პოლიეთილენი, გამოყე-ნებულია ქაფპოლიეთილენის ფენა და ცალი მხრიდან ან ორივე მხრიდან დაფარულია ალუმინის კილიტით, სისქით 12-30 მიკრონი

ცეცხლმედეგობა:

Г1, В1, Д2, Т2

ორთქლგამტარობა

0.8 გრ / 24 სთ. / მ2

წვის დროს არ გამოყობს სიცოცხლისათვის საშიშ აირებს

აქვს ჰიგიენის სერთიფიკატი

გამოყენებაზე

არეკვლის კოეფიციენტი:

97%

TERAFOM ® ტერაფომი

ტექნიკური მახასიათებლები

როგორც თბოიზოლაციისთვის და ხმის იზოლაციისათვის, ასევე ხმაურისა და ტენის შეღწევადობისაგან თავის დასაცავად

მაღალი ეფექტით გამოიყენება სართულშუა გადახურვებში და სახურავებში

ბეტონის ზედაპირსა და იატაკს შორის

პრაქტიკულად ხსნის ყველა პრობლემას, რომელიც დაკავშირებულია ბგერის და ხმაურის გავრცელებასთან შენობის სათავსოებში

თბოსაიზოლაციო და ხმის საიზოლაციო თვისებებით

ჰიდროფობიური

მაქსიმალური სისქე

8 მმ

თბოიზოლაცია λ:

0.039 ვტ/მ °C, 200 °C

ხმის იზოლაცია:

28 დბ ( 8მმ), 25 დბ (5მმ), 24 დბ (4 მმ)

შემადგენლობა: დაქაფული პოლიეთილენი, ცალ მხარეს პროტექტორის ფენა სისქით-50 მკმ, რომელიც მასალას ანიჭებს ორთქლშეუღწევადომის ჰიდროსკოპიურ თვისებებს

ცეცხლმედეგობა:

Г1, В1, Д2, Т2

წვის დროს არ გამოყობს სიცოცხლისათვის საშიშ აირებსაქვს ჰიგიენის სერთიფიკატი, გამოყენებაზე, დნობას იწყებს 1000 °C-ზე

გამოიყენება

შენობების შემომფარგლავი კონსტრუქციების თბოიზოლაციისათვის

ხმის იზოლაციისათვის ორთქლიზოლაციისათვის

ჰაერგამტარების მილსადენების თბო და ხმის იზოლაციისთვის

წყალმომარაგების გათბობის სისტემების იზოლაციისათვის

სახურავების ქვეშ

ფართოდ გამოიყენება, როგორც საცხოვრებელი ისე ადმინისტრაციული და სამრეწველო შენობების ჭერის და კედლების საიზოლაციო საშუალებად

რკინის და ხის ნაკეთობათა თბოიზოლაციისთვის.

უპირატესობები

მასალების ერთერთი მთავარი უპირატესობათაგანია, სამი თვისება ერთ მასალაში: თბოიზოლაცია, ხმის იზოლაცია, ჰიდროფობიურობა

ზრდის კონსტრუქციების თბოდაცვის თვისებებს კონსტრუქციის მოცულობის ზრდის გარეშე

უზრუნველყოფს მუდმივ ეკონომიურ ტემპერატურულ რეჟიმს, რის შედეგადაც იქმნება კომფორტული გარემო მთელი წლის განმავლობაში

ფლობს თბომედეგობის მაღალ მაჩვენებელს

არეკვლითი იზოლაცია ამცირებს სხივური ენერგიის გადაცემას

ეკოლოგიურად სუფთაა და არ შეიცავს ჰალოგენებს

არაკანცორეგენულია, არაალერგიულია

არ ისრუტავს ნესტს, ინარჩუნებს თვისებებს ნესტის მუდმივ გარემოში, დახურული, უჯრედოვანი სტრუქტურის ხარჯზე

ტემპერატურის ფართო დიაპაზონი:

-600 °C -დან +1000 °C

არ იზიდავს მღრღნელებს და კოღოებს

აქვს სასიცოცხლო 50 წლიანი გარანტია

ბუთილკაუჩუკოვანი ჰიდროსაიზოლაციო და სავენტილაციო ლენტები

ჰიდროსაიზოლაციო, თბო და ხმის საიზოლაციო, სავენტილაციო ლენტები, როგორც შენობის შიგნით, ასევე გარე მოხმარებისთვის. ALENOR ™ - აწარმოებს სხვადსხვა ტიპის ლენტებს, სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოებისთვის, ამ ლენტების საშუალბით ხდება პრობლემის მარტივად გადაჭრა კომპანიას აქვს მიღებული მაღალი კლასის სტანდარტის ნიშანი ISO 9001 – 2011 (ISO 9001:2008). წარმოგიდგენთ რამდენიმე სახეობის ლენტს.

თვითწებვადი ლენტა, კაუჩუკის შემადგენლობით, დახურული ფორებით, გამოიყენება მაღალტეპერატურაზე სამუშაოდ, თბოიზოლაცია λ ≤ 0,033 Вт/ (M/K), სამუშაო ტემპერატურა -45ºС +85ºС

ელასტიური ლენტა, ბუტილ-კაუჩუკის შემადგენლობით, ჰიდროსაზილაციო თვისებებით, სამუშაო ტემპერატურა -40 C0 – +90 °C

უნივერსალური და თვითწებვადი ლენტი, ორთქლიზოლაციისთვის, მონტაჟდება შენობის შიგნით, სამუშაო ტემპერატურა -36°C +80°

თვითწებვადი ლენტა, ПВХ სამუშაო ტემპერატურა -40 C0 +110 C0

სამონტაჟო, სარემონტო ლენტა, ნებისმიერი მემბრანული თუ რულონური მასალებისთვის, ჰერმეტული გადაბმის უზრუნველაყოფად

თბოსაიზოლაციო და ხმის საიზოლაციო ლენტა, ულტრაიისფერი დასხივებისგან დაცვა, გამოიყენება გადაბმის ადგილებში

შემავსებელი ლენტა, თბო და ხმის საიზოლაციო ლენტა სხვადასხვა ტიპის და სტრუქტური გადაბმების ადგილებში

თბოსაიზოლაციო და ხმის საიზოლაციო, თვითწებვადი ლენტები, ფანჯრის ღრიჭოებისთვის (ნაკერებისთვის)

ჰიდროსაიზოლაციო და ორთქლსაიზოლაციო ლენტები გამოიყენება ფანჯრებზე, ნაკერების დასამუშავებლად როგორც შენობის შიგნიდან, ასევე შენობის გარედან

თბოსაიზოლაციო ლენტები გამოიყენება რთულად მისადგომ ადგილებში, სადაც შეუძლებელია სხვა იზოლაციის გამოყენება

ხმის საიზოლაციო ლენტები გამოიყენება ხმის ვიბროიზოლაცისთვის, ლითონის პროფილებში

სამონტაჟოო ლენტები გამოიყენება, ხმის და თბოსაიზოლაციო მასალების ერთმანეთთან მისაერთებლად

სხვადასხვა საიზოლაციო სამშენებლო მასალის სისქე

იდენტური თბოიზოლაციის მისაღებად საჭირო სხვადასხვა საიზოლაციო სამშენებლო მასალის სისქე

ექსტრუდირებული პოლისტიროლი

30 მმ

პენოპლასტი

54 მმ

ხე

134 მმ

ბეტონი

2080 მმ

ალუფომი

8 მმ