ვინილის უპირატესოებები

„ჟერფლორი“ GERFLOR - N1 ბრენდი ვინილის იატაკებში, ვინილის ფრანგული იატაკები გამოირჩევიან მრავალფეროვანი დიზაინით, უმაღლესი ხარისხით, თბო და ხმის იზოლაციით, ნესტგამძლეობის თვისებით, მაღალი ცვეთამედეგობით - (მიეკუთვნება T ჯგუფს), ფერის მდგრადობის მაღალი კლასით - >6.

დღევანდელი საცხოვრისის სულ უფრო და უფრო მაღალი ხარისხის მოთხოვნილების კვალდაკვალ, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ინტერიერის ჰაერის ხარისხი , ჟერფლორის მიერ წარმოებული იატაკები მიეკუთვნებიან ინტერიერის ჰაერის ხარისხის A+ კლასს.

ჟერფლორის ვინილის საფარი ულპობია, ახასიათებს 100%-იანი მედეგობა წყლის მიმართ, შესაბამისად, მისი გამოყენება შესაძლებელის სველ წერტილებშიც.

ჟერფლორის იატაკის საფარი წარმოადგენს ცეცხლგამძე მასალას და წვის დროს არ გამოყოფს სიცოცხილსთვის საშიშ ტოქსინებს.

 

 

პროდუქციის დათვალიერება