მსუბუქი ბეტონის უპირატესობები

მსუბუქი ბეტონი გამოიყენება როგორც მოჭიმვა, სახურავებითვის, იატაკებისთვის და ასევე, შემავსებლად, ხოლო ბლოკი გამოიყენება როგოც საფასადედ, ასევე საკედლედ და სატიხრედ.

მცირე მოცულობითი წონა

თბოსაიზოლაციის მაღალი დონე

ხმის საიზოლაციო და ბგერასაიზოლაციო თვისებები

ჰიდროფობიური

მედეგია ლპობისა და სოკოს მიმართ

ცეცხლმდგრადი

ნესტგამძე

ყინვაგამძლე

არის სწრაფად მომზადებადი და დაგებადი, და გაჩნია ექსპლოატაციაში შესვლის სწრაფი ვადა

ეკოლოგიურად სუფთა, არ გააჩნია რადიაციული ფონი