ალუფომ ნპე ბ

 6.00

ლაციო, ფოლგირებული მასალა, ალუფომ NPE ბ, წარმოადგენს კომპლექსურ ად როგორც  არეკვლითი თბოსაიზოლაციო, ასევე, ორთქლსაიზოლაციო მასალას, ალუფომ NPE შედგება პენოპოლიეთილენისა და ორივე მხრიდან დაფარულია ალუმინის კილიტისგან,

თბოიზოლაციის ეფექტი განისაზღვრება,  როგორც ქაფპოლიეთილენის დაბალი თბოგამტარობით, ასევე ალუმინის არეკვლითი თვისებებით

    • 6 ₾