ალუფომ C

 15.00

Alufom® უნივესალური მასალაა. სამი თვისების გაერთიანება ერთ მასალაში წყვეტს ბევრ პრობლემას, როგორიცაა თბოიზოლაცია,ორთქლიზოლაცია, ხმის იზოლაცია, გააჩნია გამოსხივებული თბური ენერგიის არეკლვის მაღალი კოეფიციენტი.

სტრუქტურა:- არეკვლითი იზოლაცია Alufom®C არის კომპოზიციური მასალა,შედგება დაქაფული პოლიეთილენისაგან, ცალი მხრიდან დაფარულია გაპრიალებული ალუმინის კილიტით, მეორე მხრიდან კი წებოვანი ფუძით და დაცულია დამცავი საფარით; ალუმინის კილიტის სისქე 12-30 მიკრონი, სიწმინდით 99,4%, თბოიზოლაციის ეფექტი განისაზღვება, როგორც პოლიეთილენის მიკროქაფის ბუშტულოვანი სტრუქტურის თბოსაიზოლაციო მახასიათებელით, ასევე გაპრიალებული ალუმინის კილიტის არეკლვის თვისებებით

    • 15 ₾