ალუფომ NPE

 6.00

თბოსაიზოლაციო, ფოლგირებული მასალა, ალუფომ NPE, წარმოადგენს კომპლექსურ ად როგორც  არეკვლითი თბოსაიზოლაციო, ასევე, ორთქლსაიზოლაციო მასალას, ალუფომ NPE შედგება პენოპოლიეთილენისა და ალუმინის კილიტისგან,

თბოიზოლაციის ეფექტი განისაზღვრება,  როგორც ქაფპოლიეთილენის დაბალი თბოგამტარობით, ასევე ალუმინის არეკვლითი თვისებებით

    • 5 ₾