პოლიფოამი

 14.00

ეს არის მასალა, რომელსაც გააჩნია საუკეთესო საიზოლაციო მახასიათებლები და არის უნიკალური, ხმის იზოლაციის და თბოიზოლაციის სფეროში. მასალის სტრუქტურა და შემადგენლობა: Pოლიფოამ® ამ მასალის უნიკალურობა განაპირობა იმ მეთოდმა, რაც მის წარმოებაში იქნა გამოყენებული, მასალა არის მოლეკულურად შეკერილი, დაქაფული პოლიეთილენი, დახურული უჯრედოვანი სტრუქტურით, რაც მასალას აძლევს უნიკალურ თბოსაიზოლაციო თვისებებს

    • 14 ₾