ტერაფომი

 6.50

TERAFOM® უნიკალური მასალა,რომლის გამოყენება წყვეტს მრავალ პრობლემას, როგორიცაა თბოიზოლაცია, ხმისიზოლაცია. მასალა არის ჰიდროფობიური;

სტურქტურა: TERAFOM® -არის კომპოზიციური მასალა,შედგება დაქაფული პოლიეთილენისაგან და დაფარულია დამცავის საფარით;

TERAFOM® -ის მაღალეფექტურობა აიხსნება იმით, რომ ქაფპოლიეთილენი ხასიათდება უჯრედთა დახურული სტრუქტურით, რის გამოც ვღებულობთ ფიზიკური და ქიმიური პროცესების უნიკალურ შეხამებას;

    • 6.5 ₾