ფოლარი

 7.50

FOLAR® -ეს არის არეკლვითი ორთქიზოლაცია, საუკეთესო თბოსაიზოლაციო მახასიათებლებით;

FOLAR® – Alufom® -ისგან განსხვავებით დაარმატურებულია მინაბადით, რომელიც მოთავსებულია გაპრიალებული ალუმინის კილიტის ორ ფენას შორის;

FOLAR® ირეკლავს სითბოს შემომფარგლავი კონსტრუქციის ზედაპირებიდან, რითაც საგრძნობად მცირდება ენერგო დანახარჯები -(არეკლვა 97%)

ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო მასალა, არაკანცეროგენული, აუმჯობესებს თბურ წინაღობის კოეფიციენტს (R=0,5 მ2 oС/ვტ)

    • 7.5 ₾