პრაიმერი / აქვადურ კომპ. “ა” და “ბ”

 8.50

AQUADUR® – ორ კომპონენტიანი, ებოქსიდური ჰიდროსაიზოლაციო პრაიმერი წყლის ბაზაზე. პრაიმერი AQUADUR® სპეციალურად არის შემუშავებული ადგეზიის უზრუნველსაყოფად როგორც Hყპერდესმო®-ს სერიის, ასევე ALCHIMICA –ს წარმოების სხვა პოლიურეთანის საღებავებისთვის; მასალას გააჩნია ჩლასს III სერთიფიკატი, ქმნის წყლის და ტენიანობის ბარიერს; AQUADUR® -ს გამოყენება შეიძლება მშრალ და ტენიან ზედაპირებზე, აღკვეთს წყლის კაპილარულ გადაადგილებას, ასევე ქმნის ბარიერს წყლის უარყოფითი წნევისადმი; მარტივი და უსაფრთხოა გამოყენებისთვის

    • 8.5 ₾