პრაიმერი / PRIMER PVC

ერთკომპონენტიანი, დაბალი სიბლანტის პრაიმერი, გამწმენდი თვისებებით, ძველი ამ ახალი PVC მემბრანებზე Hyperdesmo სისტემის მოწყობამდე.

    • 600 ₾