გამოყენებულია ჟერფლორის ჰომოგენური, ანუ ერთიანად ნაწრთობი საფარი Mipolam Elegance 290, რომლის ზედაპირი დამუშავებულია ტექნოლოგიით Evercare TM, რაც სხვა კონკურენტი მწარმოებლებისგან სრულიად განსხვავებულ დაცვას გვთავაზობს ქიმიური ხსნარებისგან, ნაკაწრებისგან და თავიდან გვაცილებს მოპრიალებისა და მოცვილვის საჭიროებას საფარის მთელი არსებობის მანძილზე. გამოყენებულია ასევე სხვა მოდელიც Taralay Premium კოლექციებიდან. ეს არის აკუსტიკური თვისების მქონე, შედარებით რბილი საფარი. ორივე მოდელის საგარანტიო ვადა მწარმოებლისგან შეადგენს 20 წელს.