რაც მეტად საინტერესოა არქიტექტურული მხარე, მით მეტად რთულდება ობიექტის ჰიდროიზოლაცია, როგორც მისადგომად ასევე ვიზულაური თვალსაზრისით, რომ არაფერი ვთქვათ ხარისხზე და გარანტიებზე, ჩვენი ჯგუფი ასეთ გამოწვევას არაერთხელ გაუმკლავდა, ამჯერად, საქართველოს პარლამენტია ჩვენს არეალში