ჩვენს შესახებ

ჰოლდინგ “გეონოვაციას”,ახორციელებს ევროპული ბრენდების ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო, ხმის საიზოლაციო, ვინილის იატაკებისმასალების იმპორტს ამიერკავკასიაში ;

ჩვენი პარტნიორები არიან ევროპაშიცნობილი კომპანიები, სამშენებლო-საიზოლაციო მასალების წარმოებაში; ჰოლდინგის მიერ წარმოდგენილიპროდუქცია მრავალგზის შემოწმებულიაევროპის სხვადასხვა წამყვან ლაბორატორიებში და მინიჭებულიაქვთ ხარისხის კონტროლისმაღალი ნიშნები,
რაც დადასტურებულია შესაბამისი სერთიფიკატებით; ჰოლდინგისმთავარი ღირსებებია: კომპანიისსტრატეგია, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია:კომპანიისსტრატეგია, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია: 1.პროდუქციისმაღალი ხარისხი და მომსახურება; 2.კვალიფიციური კადრები; 3.ხარისხის მუდმივი კონტროლი;


2008 წელს იწყება „გეონოვაცია“ ჰოლდინგის ისტორია. ეს ის დროა, როცა მშენებლობების წარმოება ისევ ძველი ტექნოლოგიებით ხდება, ჰოლდინგში შემავალმა კომპანიებმა, სამშენებლო სექტორს შესთავაზეს ახალი, ინოვაციური პროდუქცია, ჰიდროიზოლაციის, ხმისა და თბოიზოლაციის მიმართულებით. 


პირობითი ჰოლდინგი შედგება სხვადასხვა მეგობარი კომპანიებისაგან, რომელთაც აერთიანებთ იდეა-იყვნენ ნოვატორები და შესთავაზონ კლიენტს მხოლოდ ისეთი მასალა, რაც სრულად შეესაბამება ხარისხის ევროპულ სტანდარტებს, რასაც ადასტურებს მიღებული ხარისხის სეტრიფიკატები! დღეს მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ბაზარზე ყიდიან ისეთ პროდუქციას და სერვისს, რომლის კეთილსაიმედოობა საეჭვოა! სწორედ ამის საპირწონედ, ჰოლდინგში შემავალი კომპანიები ცდილობენ მხოლოდ ხარისხიანი მასალისა და მომსახურების შეთავაზებას. დღეს, კომპანიას ჰყავს მნიშვნელოვანი დამკვეთები, როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორში, ჩვენი მიზანია – მომხმარებელს შესთავაზოს მაღალი ხარისხის მასალა და მომსახურება, გადახდილ თანხაში დამკვეთმა მიიღოს გრძლევადიანი შედეგი; პრობლემის შემთხვევაში კი უსწრაფესი რეაგირება და ხარვეზის აღმოფხვრა.