ჰიდროიზოლაცია Hyperdesmo

In Stock
0.00₾

Hyperdesmo - ეს არის თხევადი ჰიდროსაიზოლაციო მასალა, რომელიც მზადდება სუფთა, ელასტიური, ჰიდროფობიური, პოლიურეთანის ფისებზე. ნებისმიერი სირთულის ზედაპირზე დატანის შემდეგ, ტენიანი ჰაერის ზემოქმედებისას, ხდება მისი პოლიმერიზაცია და იქმნება მთლიანი, უნაკერო მემბრანა, საუკეთესო ჰიდროსაიზოლაციო თვისებებით მეტის ნახვა

Hyperdesmo - ეს არის თხევადი ჰიდროსაიზოლაციო მასალა, რომელიც
მზადდება სუფთა, ელასტიური, ჰიდროფობიური, პოლიურეთანის ფისებზე.
ნებისმიერი სირთულის ზედაპირზე დატანის შემდეგ, ტენიანი ჰაერის
ზემოქმედებისას, ხდება მისი პოლიმერიზაცია და იქმნება მთლიანი, უნაკერო
მემბრანა, საუკეთესო ჰიდროსაიზოლაციო თვისებებით.
უპირატესობები:
Hyperdesmo - ქმნის უნაკერო, ელასტიურ, მტკიცე საფარს;
 იოლად დაიტანება ნებისმიერი კონფიგურაციის ზედაპირზე;
მედეგია ულტრაიისფერი სხივების მიმართ, მეტიც, მაღალი ტემპერატურის
პირობებში თეთრი ფერის Hyperdesmo ® - ირეკლავს მზის ენერგიას და
შენობაში შიდა ტემპერატურას მნიშვნელოვნად ამცირებს;
ახასიათებს საუკეთესო ადგეზია ნებისმიერი სამშენებლო მასალების
მიმართ;
მასალას აქვს უნარი წინააღმდეგობა გაუწიოს აგრესიული გარემოს
მოქმედებას;
არ ქმნის სოკოებისა და ბაქტერიების წარმომშობ ხელსაყრელ გარემოს;
მდგრადია ატმოსფერული ზემოქმედების და ულტრაიისფერი დასხივების
მიმართ;
მედეგია მექანიკურ დატვირთვაზე, ცვეთაზე, ხასიათდება მაღალი
სიმტკიცით ჭრაზე და გაჭიმვაზე;
ზედაპირებს ხდის ჰიდროიზოლირებულს და იცავს მათ კოროზიისგან;
დაშვებულია სასმელ წყალთან და საკვებ პროდუქტთან კონტაქტი;
ახასიათებს სწრაფი პოლიმერიზაცია;
მაღალი თერმომდგრადობა (ხანგრძლივი ზემოქმედების მაქსიმალური
ტემპერატურა +800ჩ, ხანმოკლე ზემოქმედების მაქსიმალური ტემპერატურა:
+2000ჩ, +2500ჩ;
დაბალ ტემპერატურაზე მასალა ინარჩუნებს თვისებებს (-500ჩ; -400ჩ);
 ორთქლგამტარია, მემბრანაში შესაძლებელია წყლის ორთქლის დიფუზია,
ხდება ორთქლის ტრანსმისია შიგნიდან გარეთ, რაც ხელს უშლის
მემბრანის ქვეშ ტენის დაგროვებას;
არ შეიცავს ტოქსინებს, შეიძლება გამოყენებულ იქნას დახურულ
სათავსოებში;
გამოყენების სფერო: 
 რთული და დინამიური ზედაპირებისთვის;
სახურავებზე –(ახალი, ძველი, ბრტყელი, ქანობიანი);
 აუზების ჰიდროიზოლაციისთვის;
ჰიდროიზოლაცია სანტექნიკური საფარებისთვის, მოსაპირკეთებელი
ფილებისთვის, ცემენტის ქერქის ქვეშ;
წყლის რეზერვუარებში, მათ შორის სასმელი წყლის;
სარდაფების და საძირკველების ჰიდროიზოლაციისთვის;
ტენიან სათავსებში (საპირფარეშო,აბაზანა, საშხაპე, სამზარეულო);
აივნების, ტერასების, ზამთრის ბაღების ჰიდროიზოლაციისთვის;
იატაკებზე –(სამრეწველო, ფარმაცევტული, სასაწყობე, ქირურგიული);
სტადიონებზე –(ღია, დახურული, ტრიბუნები);
ირიგაციული არხებში;
 ხიდებზე;
გვირაბებში;
ლითონის კონსტრუქციებში –(რკინა, ფოლადი, ალუმინი);
წასმის ტექნოლოგია:
 
ზედაპირი უნდა იყოს მტკიცე, მშრალი, ქიმიურად ნეიტრალური, მტვრისაგან და
მოძრავი ნაწილაკებისაგან გასუფთავებული, ჟანგისგან გაწმენდილი,
დაუშვებელია ზეთოვანი ლაქები;
ზედაპირის გასაწმენდად არ შეიძლება გამოყენებული იქნას მაღალი
კონცენტრაციის მქონე საშუალებები - მჟავები და ტუტეები(჻10%).
მომზადებული ზედაპირს ესმევა შესაბამისი პრაიმერი (მინიმალური 1 ან 2 ფენა
ზედაპირის სტრუქტურის გათვალისწინებით);
საჭიროების შემთხვევაში (ბზარები, მიკრობზარები, კუთხეები, მიწისზედა
დარღვევები) მუშავდება Hyperdesmo 25 ჰერმეტიკით;
Hyperdesmo არის ერთკომპონენტიანი საღებავი, საღებავი ზედაპირზე უნდა
წაესვას არანაკლებ 2 ფენისა, სასურველია სამუშაო შესრულებული იყოს
კონტრასტული ფერის საღებავებით, რაც უზრუნველყოფს საფარის ფენების
ვიზუალურ კონტროლს;
 დაბალი სამუშაო ტემპერატურის პირობებეში, აუცილებელია მასალა
წასმამდე მოთავსებული იქნას თბილ ოთახში, ერთი დღის განმავლობაში;
მასალა არ საჭიროებს გამხსნელს, თუმცა პოლიმერიზაციის დაჩქარების მიზნით
და სასურველი სიბლანტის მისაღებად შესაძლებელია დაემატოს გამხსნელი 5%
– 10% ;
სხვა გამხნელის დამატება არ არის რეკომენდირებული;
Hyperdesmo®
 
 
საფინიშედ გამოიყენება Hyperdesmo®სერიის საფინიშე ლაქები, (ჵყპერდესმო ადყ,
ჵყპერდესმო ადყ-ე ) რომელთა გამოყენება აძლიერებს საფარის ქიმიურ და
ფიზიკურ თვისებებს;
ფუძეზე დააქვთ ფუნჯით და ლილვაკით.

მახასიათებლები აღწერა
ტემპერატურის მუშა დიაპაზონი -40°С +90°С
მაქსიმალური ხანმოკლე თერმოდატვირთვა 200°С
თერმომდგრადობა

Latest Reviews

No Review
0

You May Also Like